§ 1 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Akant Bliźniak Bartosz, ul. Pogodna 46 , 34-122 Gierałtowiczki, NIP: PL 5512290989, REGON: 120179670
 2. Adres e-mail: kontakt@akantmeble.pl
 3. Telefon: +48 509 749 950 – godzinach 7.00 do 15.00

§ 2 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, z podatekiem VAT.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności , a także podaje dane do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi  fakturę lub paragon najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów jako Gość bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu. fajnie jak by był taka opcja zakupów jako gość
 9. Zastrzega się, że Sprzedawca może w przypadku nieprawidłowości w zamówieniu niezbędnych do realizacji przesyłki (i dotyczy to nieprawidłowego przedstawienia danych osobowych lub teleadresowych) odstąpić od realizacji zamówienia.
 10. Kupujący ma możliwość zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem przelewu – przedpłata,  ePrzelewu,
 11. Dokonując przelewu bezwzględnie należy w tytule przelewu podać nadany w potwierdzeniu numer zamówienia. Jest to warunek niezbędny dla realizacji zamówienia.
 12. Numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat w polskiej walucie: Santander 44 1090 2011 0000 0001 3311 7648 PLN
 13. Paragon jest standardowym dokumentem potwierdzającym zakup. Faktura VAT wystawiana jest tylko dla firmy
 14. Sklep przestaje być związany zamówieniem Kupującego, złożonych w systemie przedpłaty w przypadku, gdy w terminie 7dni od dnia wysłania e-mail potwierdzającego zamówienie na wskazany rachunek nie wpłynie zapłata

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sprzedawcy.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie. Możliwa jest jednak częściowa realizacja zamówienia, w różnych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniem .
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 6. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach odpowiednich dla działania poszczególnej firmy kurierskiej.
 7. SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w produkcji bądź w transporcie wynikające z przyczyn losowych, niezależnych od niego. Termin realizacji może ulec zmianie .
 8. Wszystkie przesyłki kurier bądź inny przewoźnik jest zobowiązany wyładować z samochodu. W cenę transportu nie jest wliczona usługa wniesienia mebla.
 9. Podczas odbioru przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia . W przypadku, uszkodzenia opakowania przesyłki należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Działem Obsługi . Spisany protokół szkody jest podstawą do dalszej drogi reklamacyjnej.

§ 7 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 1 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru,  na swój koszt , na adres AKANT ul Pogodna 46 , 34-122 Gierałtowiczki , w oryginalnym opakowaniu
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni
 6. Samodzielna próba naprawy uszkodzeń traci możliwość reklamowania
 7. Elementy drewniane, które są klejone w meblu mogą pracować na połączeniach co jest naturalną cechą niektórych produktu i nie podlega reklamacji
 8. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez Kupującego nie podlegają reklamacji
 9. Wymiary produktów podane w e-sklepie mogą się różnić od rzeczywistych o +/- 5cm, co wynika z procesów technologicznych
 10. W okresie niskich temperatur, ze względu na wysoką amplitudę temperatur, zaleca się przetrzymanie mebla w pomieszczeniu adaptacyjnym w celu uniknięcia szoku termicznego

§ 8 POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga każdorazowo akceptacji regulaminu.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@akantmeble.pl , konto zostanie usunięte
 6. AKANT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  Każdy Usługobiorca zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie Newslettera, zawierającego informację o zmianie Regulaminu lub wiadomości email .